Arenguidee konkurss: Üürnike ja üürileandjate register

Idee on luua infosüsteem, mis võimaldab kokku viia üürniku ja üürileandjad. Loodava süsteemi kaudu saab üürileandja kontrollida, kas potentsiaalse üürniku kohta on olemas varasem positiivne või negatiivne tagasiside. Samal ajal saab üürnik kontrollida, millise üürileandjaga on tegemist. Selline süsteem distsiplineerib üürnike ja üürileandjaid tegutsema vastavalt üürilepingus võetud kohustustele ja õigustele.
https://www.arenguidee.ee/ideas/270-uurnike-ja-uurileandjate-register

Seadus: 
Märksõnad: