Arenguidee konkurss: E-testament

Ettepanek on anda inimestele võimalus teha e-testament, mis säilib pärimisregistris. Kindlasti tuleks kaardistada pettusevõimalused ja teha kõik, et neid välistada. Näiteks võib esimese etapina kaaluda nii kirjaliku testamendi ja sinna juurde käiva videotestamendi tegemise võimalust. Juhul, kui testaatoril on soov testamenti muuta, tuleb teha uus testament jne.
Üldine tegevuskava:
• Kaardistada olemasolevad võimalused e-testamendi elluviimiseks.
• Valida neist sobivaim, inimese jaoks kõige lihtsam ja turvalisem variant.
• Teha ettepanekud pärimisseaduse muutmiseks ja vajalike rakenduste elluviimiseks, leides riigieelarvest vastavad lisavahendid.
https://www.arenguidee.ee/ideas/238-etestament

Seadus: 
Märksõnad: