Keskkonnaseadustiku üldosa seadust tutvustavad tasuta infopäevad

Keskkonnaõiguse Keskus korraldab kaks avalikku teabepäeva 2014. a augustis jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) tutvustamiseks.

Teabepäevadel tutvustavad kolm keskkonnaõiguse eksperti – Tartu Ülikooli õppejõud Hannes Veinla ja Kaarel Relve ning KÕKi jurist ja juhatuse liige Siim Vahtrus – keskkonnaseadustiku üldosa sätteid. Käsitletakse järgmisi teemasid:
Üldine raamistik, KeÜS seos teiste seadustega, olulised mõisted - Hannes Veinla
Keskkonnaõiguse põhimõtted - Hannes Veinla
Igaühekohustused - Hannes Veinla
Keskkonnaalased menetluslikud õigused ja nn õigus puhtale keskkonnale - Kaarel Relve
Igaüheõigused ehk õigus kasutada võõrast maatükki - Siim Vahtrus
Käitajate kohustused ja keskkonnalubade menetlus - Siim Vahtrus
Toimumisajad ja -kohad

4. mail 2015 kell 10-17 Tartus / Tartu Loodusmaja (Lille 10 Tartu, http://www.tartuloodusmaja.ee/)

12.mail 2015 kell 10-17 Tallinnas / Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10, Tallinn, http://www.epikoda.ee/)
Registreerumine

Teabepäevadel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Palume huvilistel registreeruda hiljemalt 4 päeva enne teabepäeva toimumist meiliaadressil k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524.

Teabepäevadel osalemine on tasuta, nende korraldamist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osalema on oodatud kõik huvilised, eriti keskkonnaorganisatsioonide või kogukondade esindajad.

NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud - kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee, 55 683 880