Mida peab teadma juhatuse liikme isiklikust käendusest

Pole ebaharilik, kui ühingu kohustuste täitmist tagab ühingu juhatuse liikme isiklik käendus. Kohtud on nõustunud, et juhatuse liikme käenduskohustus võib sisalduda ka ühingu ja võlausaldaja vahel sõlmitud lepingus. Küll aga ei saa Riigikohtu hiljutise lahendi kohaselt tuleneda juhatuse liikme käenduskohustus ühingu ja võlausaldaja vahel sõlmitud lepingu tüüptingimustest.
http://www.blslawfirm.com/et/bls-estonia/uudised/uudis?nid=1636

Seadus: