Tööaja summeeritud arvestus: miks, kuidas ja kellele

Tööaja summeerimine mingis ajavahemikus võimaldab tööandjal kasutada töötajate tööaega paindlikult: pikemad tööpäevad siis, kui tööd on rohkem, lühemad tööpäevad või vabad päevad siis, kui tööd on vähem. Selline paindlik tööaja korraldus nõuab aga erilist tööaja arvestuseviisi, mida nimetatakse tööaja summeeritud arvestuseks. Milliste probleemidega võivad töölepingu pooled kokku puutuda tööaja summeeritud arvestuse korral?
Leonid Siniavski Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist
http://www.rmp.ee/toooigus/tls/tooaja-summeeritud-arvestus-miks-kuidas-j...

Seadus: 
Paragrahv: