Osaühingute juhtimine muutub alates 1. juulist 2015 paindlikumaks

11. veebruaril 2015 võttis Riigikogu vastu äriseadustiku muudatused (jõustuvad 1. juulil 2015), mille algatajaks oli Arengufond ning millega muudetakse äriseadustiku osaühingute regulatsioon paindlikumaks, võttes arvesse eelkõige nende ettevõtjate huve, kes soovivad kaasata erinevate huvidega osanikke ja investoreid.
a. Osade märkimise korra paindlikumaks muutmine
b. Oma osade omandamise piirangute leevendamine
c. Osadega seotud eriõiguste täpsustamine
d. Osakapitali tingimuslik suurendamine ja vahetusvõlakirjade väljalaskmine
e. Juhatusele või nõukogule kapitali suurendamise õiguse andmine
f. Nõukogu otsuste vastuvõtmist reguleerivate nõuete lihtsustamine

http://www.sorainen.com/UserFiles/File/Publications/uudiskiri.osauhingut...

Seadus: