Starditoetus alustavatele ettevõtjatele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on välja töötanud Starditoetuse määruse eelnõu, mis kehtestab alused toetuse andmiseks uutele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtetele. Määruse eesmärgiks on pakkuda vajalikku abi inimestele, kes ei ole varasemalt ettevõtlusega tegelenud, kuid kel on olemas äriplaan ja vajalikud oskused ning teadmised ettevõtlusega tegelemiseks.
...
Toetuse saajal on seega kohustus saavutada teatud eesmärgid. Ettevõtja, kellele on starditoetust makstud, peab alates abikõlblikkuse perioodi lõpust kaheks aastaks palkama kaks mediaan brutokuupalka saavat inimest, kasvama abikõlblikkuse perioodi lõpule järgnevatel aastatel 20% majandusaastas ning saavutama toetuse saamisest kolmanda majandusaasta lõpuks käibe 125 000 eurot majandusaastas.
http://www.koda.ee/?id=23438

Märksõnad: