Surnud inimese võlg

Vend suri ja tal suur võlg.Sugulastest poeg ja õde,kuidas edasi käituda ja kuhu pöörduda .et sellest loobuda??

Kommentaarid

Loobuda ei saa ainult võlast üksi. Loobuda tuleb kogu pärandi vastuvõtmisest. Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et pärandist loobumisel läheb see edasi järgmistele pärijatele, või järgmise ringi pärijatele. Kui vara ei jätku surnud isiku võlgade katteks, on otstarbekas taotleda tema pankroti.