Kas üürilepingu tagatisraha arvele lisandub käibemaks?

Üürilepingus on kirjas, et üürnik tasub üürileandjale (äripind, maksuametit teavitatud käibemaksu lisamisest) tagatisraha.
Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:
Kui üürile antakse äripind, siis tuleb Teie poolt tagatisrahaks nimetatud summa siiski lugeda ettemaksuks üüriteenuse eest ja üüriteenuse vabatahtliku maksustamise korral käibemaksuga maksustada.
http://rup.ee/kusimused-vastused/maksu-ja-tolliamet/kas-uurilepingu-taga...

Seadus: 
Märksõnad: