Alustavale e-kauplejale

Iga alustav veebipood peab vastama järgmistele nõuetele:

1. Veebipood peab oma tegevuse registreerima majandustegevuse registris (MTR-is) jaekauplejana. Registreerimisel tuleb määranguna märkida e-kaubandus ning aadressina veebipoe veebiaadress.

2. Veebipoes peavad olema ostjal kergesti leitavad müügitingimused.

Näidismüügitingimused
http://e-kaubanduseliit.ee/wp-content/uploads/2014/07/m%C3%BC%C3%BCgitin...

Allikas: http://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/

Seadus: 

Kommentaarid

Hea näide http://500px.com/terms
Juriidile tekst ja kõrval lihtne seletus