Kuidas rakendub ühisomandi puhul tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p-i 1 maksuvabastus?

Kinnistu on abikaasade ühisomandis. Kinnistu võõrandatakse ja võõrandamisel tekib kasu (müügihind - soetusmaksumus - dokumtaalselt tõendatud seotud kulud). Mees kasutab sellel kinnistul asuvat elamut enda elukohana ja tal on õigus saada tulumaksuseaduse (edaspidi - TuMS) § 15 lg 5 p 1 alusel maksuvabastus. Naine ei ela koos mehega. Kas ka naisel, kes antud juhul ei ela koos mehega kinnistul asuvas eluruumis, on samuti õigus saada TuMS-i § 15 lg 5 p 1 järgi maksuvabastus?
http://rup.ee/kusimused-vastused/maksu-ja-tolliamet/kuidas-rakendub-uhis...

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: 
ER Paragrahv: 
Maksuvaba tulu