Tarbija õiguste direktiiv sai mitu olulist muudatust - Äripäev

13. juunil jõustuvad Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides uued ühtsed nõuded tarbijate õiguste tagamise kohta kaugmüügi puhul.

Kaugmüük on müük, mis käib interneti, telefoni või posti teel või väljaspool äriruume, näiteks kodus, töökohal või kaupleja poolt korraldatud ekskursioonil või demonstratsioonil (otsemüük). See on seotud juba 2011. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu tarbija õiguste direktiivi sätete jõustumisega. Eesti võttis direktiivi üle eelmisel aastal, tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused jõustuvad 13. juunil.