Ringkonnakohus ei andnud Indrek Pertelsonile armu

Süüdistuse järgi oli ettevõte püsivalt maksejõuetu hiljemalt 31. detsembril 2007, mil aktsiakapital oli negatiivne ning juhatuse liikmed oleksid pidanud seaduse nõuete kohaselt kutsuma kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ja esitama kohtule pankrotiavalduse hiljemalt 20. jaanuariks 2008. Pankrot kuulutati välja aga alles 27. augustil 2008 ja seda võlausaldajate pankrotiavalduste alusel. Kriminaalmenetluses kogutud andmetel oli Haabersti Perespordikeskuse puhaskahjum ainuüksi 2008. aasta esimesel poolaastal 15,9 miljonit krooni, mida oleks pankrotiavalduse õigeaegse esitamise korral olnud võimalik vältida.
Samuti polnud süüdistuse järgi ettevõtte raamatupidamine nõuetekohaselt korraldatud ja Pertelson poleks tohtinud tegutseda äriühingu juhatuse liikmena ajal, kui tema suhtes käis füüsilise isiku pankrotimenetlus.
http://rup.ee/uudised/oigus/ringkonnakohus-ei-andnud-indrek-pertelsonile...

Seadus: