PÄEVA VIDEO: kellel oli õigus?

Kas oleks pidanud teed andma või ei?
http://www.autonet.ee/uudised/paevauudised/62050

§ 17. Tee andmise üldised kohustused
(5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
5) juhi suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole käesolevas seaduses teisiti määratud;
https://www.riigiteataja.ee/akt/114022014003?leiaKehtiv#para17

Seadus: 
Paragrahv: