Mitu klikki peab tegema e-kaupluses?

Sellest saab küsimuste küsimus kõigi ettevõtjate jaoks, kes tegelevad e-kaubandusega. Miks? Sest 13. juunil 2014. a jõustuvad tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused*, mis oluliselt muudavad ettevõtjate hoolsuskohustust tarbija teavitamisel. Uus seadus (ja osaliselt ka kehtiv) kehtestab 23 tingimust, kuidas ettevõtja peab tarbijaga e-kaupluses suhtlema.
http://blog.hedman.ee/2013/12/mitu-klikki-peab-tegema-e-kaupluses/

Seadus: 
Märksõnad: