Hobusekasvatajad saavutasid tori hobuste eest seistes olulise võidu.

1.novembril tegi Tallinna Halduskohus otsuse rahuldada Eesti Hobusekasvatajate Seltsi-i (EHS) kaebus ja tühistada Veterinaar-ja Toiduameti 04.06.2012 otsus nr 208, millega tunnustas Veterinaar-ja Toiduamet MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingut (VTHÜ) tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatu pidajana ning tori tõugu hobuste vana-tori suuna jõudluskontrolli läbiviijana.
Kohus oli seisukohal, kui tunnustamist taotleva aretusühingu programm ei ole juba tunnustamismenetluses kooskõlas originaaltõuraamatupidaja (EHS) poolt sätestatud põhimõtetega, on rikutud originaaltõuraamatupidaja õigusi. Kui tunnustatav programm lubab juba eelduslikult tegevust, mis ei ole originaaltõuraamatupidaja põhimõtetega kooskõlas, siis tuleb keelduda isiku tunnustamisest. Lisaks rikuti EHS-i kui haldusmenetluse osalise põhiõigusi.
Eesti Hobusekasvatajate Selts peab Tallinna halduskohtu langetatud otsust oluliseks selgitamaks tori tõu ühtsust ning originaaltõuraamatu pidaja õigusi tõu aretuses ja tori hobuse kui ohustatud tõu genofondi säilitamisel.
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20121102&ID=297087

Seadus: