laenuleping

Alates 1. juulist 2015 võetud laenude kogukulule kehtib ülempiir (hetkel 79,71 %)

1. juulist muutus võlaõigusseaduses krediidi kulukuse määra regulatsioon ning sellele kehtestati ülempiir. Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et juhul, kui krediidi kulukuse määr lepingus on seaduses lubatust suurem ehk mis ületab tarbimislaenude keskmist krediidi kulukuse määra üle kolme korra, on leping automaatselt tühine.

Kuidas kaitsta ennast pahatahtliku võlausaldaja eest laenu tagastamisel

Kehtiva õiguse kohaselt on laenusaajal kohustus tõendada, et ta on võlausaldajale laenu tagasi maksnud. Praktikas aga ei ole võõras olukord, kus võlgnik tagastab laenu sularahas ning laenu tagasi maksmise kohta võlausaldajale ei jää maha ainsatki märki.
Eelkirjeldatud olukord annab pahatahtlikule võlausaldajale võimaluse väita, et laenusaaja kohustus on jätkuvalt täitmata ning nõuda alusetult laenusumma mitmekordset tagastamist. Pahatahtliku laenuandja vastu saab võlgnik ennast aga kaitsta.

Tsiviilkolleegium selgitas krediidilepingu tühisust heade kommete vastasuse tõttu

Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles esmakordselt TsÜS § 86 lg 2 ja 3 kohaldamist. Nimetatud säte reguleerib tehingu tühisust heade kommete vastasuse tõttu „liigkasuvõtmise“ tunnustel.

Mis aja jooksul aegub laenunõue?

Küsimus: Kas on laenunõuetele on mingi aegumise tähtaeg nagu tavalistest tehingutest tekkinud nõuetel?
Näiteks: Laenu tagastamise tähtaeg oli 31.12.2003. Laenu ei tagastatud. Laenuandja ei ole siiani esitanud avaldust nõude täitmiseks.
Vastus: Tehingust tulenevad nõuded aeguvad reeglina kolme aastaga. Aegumisi reguleerivad TsÜS §§-d 142-169. Olulisem on siinkohal järgmine:
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=02672159-e61f-4b5c-8b5c-97cab...

Tarbijakaitse jäi laenualkoholiga jänni

Öisest alkoholimüügi keelust möödahiilimist uurinud tarbijakaitse leiab, et alkoholi laenutamise teenus on küll kooskõlas alkoholiseaduse nõuetega, kuid mitte mõttega.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tarbijakaitse-jai-laenualkoh...

Allutatud laenud taas päevakorral

... Tema sõnul on allutatud laen kindlasti asi, mis vajab lisaks krediidiasutustele Eestis reguleerimist ka äriühingute tasandil, kus oleks ka sellist vaheinstrumenti vaja, kuid praegu seda pole. "Vajadus on seetõttu, et Eestis on praegu väga kehv kapitali struktureerida, on ainult kaks struktuuri - puhas omakapital ja puhas võlg. Allutatud laen laiendaks kapitali struktuuri kasutamise võimalust," lisas Maripuu.

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=773e9054-a4f1-463b-b2c1-efd53...

Hüvasti kõrgtehnoloogilised äriprojektid ja finantskeskused?

Allutatud laen on laen, mille tingimuseks on, et see makstakse tagasi pärast mõne muu kohustuse — näiteks teise laenu — täitmist. Soomes, Rootsis ja ka angloameerika õigusruumis on tavapärases kasutuses ka allutatud laenu eriliik: laen makstakse tagasi siis, kui laenu võtnud äriühingus on jaotamiskõlblikku kasumit. Paljud riigid annavad oma seadustega sellisele laenule eelise, et seda võib bilansis kajastada kohustuse asemel omakapitalina.

Leon Glikman: võlavabastus eirab õiguskindlust

Kinnisvaramullile järgnenud masu lõi soodsa pinnase õiguslikult ja majanduslikult toorestele ideedele, mille sõnumiks on väeti laenusaaja kaitsmine kurjade pankade eest. Meie seadusloomele omase sümptomaatilisusega püütakse õiguskindlust ohverdades kohandada sajandite jooksul paikaloksunud tsiviilkäibe reegleid vajadustele, mida tingib ajutine olukord.

http://www.postimees.ee/?id=237695

Leidlikud ärimehed "laenutavad" janustele pidulistele viina

Eestlastel on kaks ütlust - häda ajab härja kaevu ning kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Selle tõe järgi tegutsevad ka leidlikud ärikad, kes janustele pidulistele on öisel müügikeelu ajal hakanud napsipudeleid tagatisraha vastu laenama.

http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=369530

Pangaliit: kodulaen ei tohi muutuda elitaarseks

Pangaliidu juhatuse esimehe Aivar Rehe sõnul tuleb jälgida, et riigikogus viimast lihvi saav võlakaitse seaduse eelnõu ei muudaks eluasemelaenu pigem elitaarseks kõrgema sissetulekuga klientide laenutooteks.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pangaliit-kodulaen-ei-tohi-m...