e-resident

E-residendi digi-ID pole kasutajale esialgu piisavalt mugav

Pärast digi-ID kättesaamist selgub aga, et kohe ei saagi värske digi-ID omanikust juhatuse liige ettevõtjaportaalis endaga seotud ettevõtte andmetele juurdepääsu, samuti ei ole võimalik tal kandeavaldusi esitada. See tuleneb asjaolust, et äriregistri registrikaardile on kantud juhatuse liikme sünniaeg, mitte isikukood. Selleks, et juhatuse liige saaks võimaluse kandeavalduste ja aruannete esitamiseks ettevõtjaportaalis, peab ta kõigepealt otsima portaalis üles enda ettevõtte ja tegema seal kandeavalduse, millega asendab enda sünniaja isikukoodiga.

E-residentsuse varjatud karid ehk Mis juhtub kaugjuhitava äriühinguga? Kärt Anna Maire Kelder

Riigikogus võeti 21. oktoobril vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (RT I, 29.10.2014, 1), millega määratakse „e-residendi“ digitaalse isikutunnistuse andmise kord ja eesmärgid.[1] Ühe eesmärgina on seletuskirjas nimetatud soov kaasata püsivalt välisriikides elavaid välismaalasi Eestisse, võimaldades neil tuvastada oma isikut ja anda allkirja ilma isiklikult selleks kohale ilmumata.