e-kaubandus

Alustavale e-kauplejale

Iga alustav veebipood peab vastama järgmistele nõuetele:

1. Veebipood peab oma tegevuse registreerima majandustegevuse registris (MTR-is) jaekauplejana. Registreerimisel tuleb määranguna märkida e-kaubandus ning aadressina veebipoe veebiaadress.

2. Veebipoes peavad olema ostjal kergesti leitavad müügitingimused.

Näidismüügitingimused
http://e-kaubanduseliit.ee/wp-content/uploads/2014/07/m%C3%BC%C3%BCgitin...

Mitu klikki peab tegema e-kaupluses?

Sellest saab küsimuste küsimus kõigi ettevõtjate jaoks, kes tegelevad e-kaubandusega. Miks? Sest 13. juunil 2014. a jõustuvad tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused*, mis oluliselt muudavad ettevõtjate hoolsuskohustust tarbija teavitamisel. Uus seadus (ja osaliselt ka kehtiv) kehtestab 23 tingimust, kuidas ettevõtja peab tarbijaga e-kaupluses suhtlema.
http://blog.hedman.ee/2013/12/mitu-klikki-peab-tegema-e-kaupluses/

Tarbijakaitseamet alustab aprillist e-kauplejatele esitatud nõudeid mittetäitnud ettevõtete nimede avalikustamist

Uuringufirma TNS Emor uuringu tulemuste kohaselt on internetist ostusid sooritanud Eestis ca 45% interneti kasutajatest ja see tendents on kasvav. Tarbijakaitseameti viimaste aegade statistika näitab, et internetipoodidest ostlemisega on inimestel jätkuvalt palju probleeme.
Selleks, et e-kaubanduse turgu korrastada ja vähendada tarbijate pettasaamise võimalusi, alustab Tarbijakaitseamet aprillist nende e-kauplejate veebiaadresside avalikustamist, kes ei täida seadusest tulenevaid nõudeid.
http://www.tka.riik.ee/21-2/

Turvaline ostmine interneti vahendusel e-poest

Viimasel ajal on eriti teravalt päevakorda kerkinud probleem, kui kaupu tellitakse interneti vahendusel e-poodidest, tehakse ka rahaülekanne vajalikus summas, ent kaup jääb kas saamata või kvaliteet on nigel.
..
Ostlemine e-poodidest jääb alati mõnevõrra riskantseks, ent kui kasutaja teeb enne poest ostmist korralikku kodutööd, saab riskid viia miinimumini.

http://www.arvutikaitse.ee/?p=3281

E-kaubandusega alustamise legaalne pool

Palju on kõhklusi alustavate internetiettevõtjate seas just vormilise külje suhtes - kas peab oma tegevuse kuidagi registreerima, taotlema mingi loa? Vastus on jah. Esiteks on sul vaja registreerida juriidiline isik (FIE või osaühing vms). Teiseks alates 15. maist 2008 jõustunud kaubandustegevuse seaduse muudatuste järgi peavad ka e-kaubandusega tegelejad end registreerima majandustegevuse registris. Ilma vajaliku registreeringuta kauba või teenuse müügi eest nähakse ette rahatrahv kuni 50 000 krooni.

E-kaubanduse juhend Tarbijakaitseametilt

Tarbijakaitseametil valmis soovituslik juhend E-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele
20.03.2008
http://www.tka.riik.ee/?id=10962

Taxonomy upgrade extras: