alaealine

Alaealise töötunnid

Renee Trisberg-i kommentaar Facebookis:

Põhjalik ülevaade alaealiste töötamisega seotud erinõuetest

Käesoleva aasta suvel pööras tööinspektsioon kõrgendatud tähelepanu laste ja noorte töötingimuste kontrollimisele ning külastas tööandjaid alaealise tööle suunatud sihtkontrolli raames 35 korral, kirjutab tööinspektsiooni peajurist Meeli Miidla-Vanatalu.
http://www.tarbija24.ee/614780/pohjalik-ulevaade-alaealiste-tootamisega-...

MTÜ seaduse muutmine - alaealised

Justiitsministeeriumi plaani järgi saaks edaspidi alaealine astuda MTÜ liikmeks ka vanema/eestkostja loal, uus "Perekonnaseadus" näeb ette, et praegu oleks selleks lausa kohtu luba tarvis.Edaspidi oleks kohtu luba vaja vaid alaealise MTÜ asutajaks olemisel, liikmeksastumisel piisaks seadusliku esindaja omast.
http://www.ngo.ee/35087

Kas ajalehepoisi või -tüdru kuna töötamine on 9–11- aastastele lastele lubatud?

Töölepinguseaduse kohaselt võib töölepingu sõlmida 7–14-aastase alaealisega, kui selleks on taotletud tööinspektori nõusolek ja ka lapse seaduslik esindaja on oma nõusoleku või siis tagantjärele heakskiidu andnud.
...Väikeste ajalehemüüjate puhul ongi üldjuhul tegemist tehinguga, kus võlaõiguslikust lepinguvabaduse põhimõttest juhindudes on pooled valinud teistsuguse lepingulise suhte. Sel juhul ei ole sõlmitud töölepingut, vaid suuline või kirjalik leping.
http://www.tartupostimees.ee/?id=289222

Alaealine tööle

Eelmisel aastal jõustunud töölepingu seadus lubab töölepingu sõlmida lapsega, kes on saanud 7-aastaseks. Mõnigi täiskasvanu vangutab nüüd pead, et kuidas siis Eestis sellised seadused on, et päris väikesed lapsed tööle lubatakse?

http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/9677