üürileping

Arenguidee konkurss: Üürnike ja üürileandjate register

Idee on luua infosüsteem, mis võimaldab kokku viia üürniku ja üürileandjad. Loodava süsteemi kaudu saab üürileandja kontrollida, kas potentsiaalse üürniku kohta on olemas varasem positiivne või negatiivne tagasiside. Samal ajal saab üürnik kontrollida, millise üürileandjaga on tegemist. Selline süsteem distsiplineerib üürnike ja üürileandjaid tegutsema vastavalt üürilepingus võetud kohustustele ja õigustele.
https://www.arenguidee.ee/ideas/270-uurnike-ja-uurileandjate-register

Üürileandja õigusest üürilepingu ülesütlemiseks ilma tungiva omavajaduseta

Elu-või äriruumi üürilepingu ülesütlemisel tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, millisel eesmärgil oli sõlmitud üürileping enne üüripinna võõrandamist ning kas sellega kaasneb eesmärk anda üüripinda allkasutusse (-üürile) tulu teenimise eesmärgil.
http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/5/23/uurileandja_oigusest_uurilepi...

Ministeerium: üüritulult saab kulusid maha arvata

Rahandusministeeriumi kinnitusel on ka praegu võimalik üüritulult enne maksustamist kulusid maha arvata, kui registreerida end FIEks. Seadusemuudatus, mida omanike keskliit soovib, pole ministeeriumi arvates parem lahendus.
http://www.e24.ee/?id=425638

Mida tasub teada üüritehingu maksustamisest, kui äriühing üürib kontoriruume eraisikult

Praktikas ei ole harvad juhtumid, kui eraisik on otsustanud tühjana seisvad ruumid või korteri anda juriidilise isiku kasutusse. Sõltuvalt üüritehingu tingimustest ja sisust võivad olla erisused maksustamise tagajärgedes.
Käesolevas artiklis on käsitletud mõningaid olulisemaid aspekte, mida selliste üüritehingute juures silmas pidada.
Füüsilise isiku jaoks on tulu kinnis- või vallasvara või selle osa üürile või rendile andmisest vastavalt tulumaksuseaduse (TuMS) § 16 lg-le 1 tulumaksuga maksustav.

Üüritingimuste muutmise võimalikkusest

Kuigi võlaõiguse üldiseks põhimõtteks on, et sõlmitud lepinguid tuleb täita, teeb seadus siin eriliste juhtumite puhul ka erandeid. Nii on võlaõigusseaduse (VÕS) § 97 kohaselt võimalik ühe poole algatusel lepingut muuta. Aktuaalseks on VÕSi § 97 muutunud paaril viimasel aastal, kui majanduslanguse tingimustes on ühele lepingupoolele tundunud, et sõlmitud leping on liialt koormav. Eriti teravalt on selline ühepoolse muutmise vajadus esile kerkinud üürilepingutes, kus üürnike soov on üüri vähendada äritegevuse raskuste tõttu.

Omaabi versus omavoli

Omaabi ja omavoli vaheline piir on õhuke. Omaabi seadustamise võimalusega on seadusandja soovinud luua isikutele võimalust kaitsta end ise nende vara vastu suunatud ründe ajal, ootamata ära sealjuures võimalikku pikaajalist (ning pahatihti tagantjärele ka ebatulemuslikku) kohtumenetlust.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=41c58513-b3ec-4d...

Äriruumi üürniku isetegevus paneb üürisuhte proovile

Üürnik võib üüripinnal teha muudatusi ja parendusi. Kui üürilepingu tingimustes ei ole kokku lepitud, võivad üürisuhte pooli lepingu lõppemise või rikkumise puhul tabada ebameeldivad üllatused.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2010/07/09/Ariruumi_uurniku_isetegev...

Küttekaart näitab naabermaja küttekulu

KredEx lõi interaktiivse kaardirakenduse, mis kuvab Eesti kaardil geograafiliste koordinaatide alusel korterelamute asukohad, millelt saab näha korterelamu energiakulu andmeid.

http://www.e24.ee/?id=272994

Rendilepingu olulisim punkt lepingu lõpetamine

Kinnisvara üürilepingu üheks olulisemaks punktiks on muutunud lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimalus ja selle eest ette nähtud sanktsioonid. Maakler soovitab rentijatel praeguses ebakindlas olukorras üle kolme aastaseid lepinguid mitte sõlmida.

http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&co...

Üürilepingus peab maakleritasu kirjas olema

Tarbijakaitse teatas täna, et üürilepingus peab olema kirjas, kes maksab maakleritasu.
Ameti poole on pöördunud mitmed tarbijad, kes on plaaninud üürida korterit kinnisvaramaakleri vahendusel ning alles lepingu allkirjastamisel on selgunud, et isik peab lisaks üürile tasuma ka üüri ettemaksu, tagatisraha ja maakleritasu.